- monitorowanie pojazdów GPS
BEZPIECZEŃSTWO
* Kierowców - monitorowanie stanów alarmowych w pojeździe (np. napadu)
* Ładunków - możliwość monitorowania np. przestrzeni ładunkowej
* Pojazdów - możliwość monitorowania stanów alarmowych w pojeździe (zapłon, zasilanie, alarm, przekroczenie prędkości, wjazdu/wyjazdu ze strefy)
* Raporty ze stanów alarmowych - wysyłane do systemu lub SMS-em

Wszystkie te funkcje są dostępne o ile zostaną udostępnione przez Administratora i zostaną skonfigurowane w pojeździe


© Copyright 2010 by PREMA. All rights reserved.
Wykonanie: Planfirm.pl       polityka prywtności