- monitorowanie pojazdów GPS
OSZCZĘDNOŚCI
* Obniżenie kosztów eksploatacji paliwa - kontrola prędkości i zmniejszenie zużycia sprzętu, zmniejszenie kosztów ubezpieczenia pojazdu, ograniczenie ubytków paliwa
* Ograniczenie nieuzasadnionych wydatków - rozliczenie korzystania z pojazdu w dni wolne od pracy lub poza dozwolonym obszarem, wykorzystania pojazdów do celów prywatnych w godzinach pracy
* Kontrola wykorzystania pojazdu - monitorowanie pozycji pojazdu, tras przejazdów, postojów, obecność w dozwolonej strefie lub wyjazd z dozwolonego obszaru
* Monitorowanie tankowania i ubytków paliwa
* Kontrola pracy ludzi - ograniczenie nieuzasadnionych przerw w pracy, kontrola godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy


© Copyright 2010 by PREMA. All rights reserved.
Wykonanie: Planfirm.pl       polityka prywtności