- kontrola dostępu i czasu pracy
Rejestracja Pracy Wartowników
Rejestracja Pracy Wartowników to system ułatwiający bieżącą kontrolę tego co obecnie dzieje się na obiekcie, daje on również możliwość sprawdzenia pracy wartowników.

W skład zestawu wchodzi przenośny czytnik kart zbliżeniowych (PATROL II LCD)oraz tak zwane punkty kontrolne.

PATROL II LCD:
PATROL II LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu. Urządzenie przeznaczone jest głównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników, niemniej może również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach oddalonych. Instalacja systemu PATROL polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby można przypisać nazwy (etykiety), które później ułatwią znacznie interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń.

PUNKTY KONTROLNE:
PK-1 - Zbliżeniowy punkt kontrolny, możliwość montażu na zewnątrz budynków oraz na podłożu metalowym.

PK-2 - Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem, praca w warunkach wewnętrznych.© Copyright 2010 by PREMA. All rights reserved.
Wykonanie: Planfirm.pl       polityka prywtności