Jak to działa ???
Monitoring GPS to nowoczesny, uniwersalny system monitorowania pojazdów z wykorzystaniem systemu GPS oraz sieci GSM. Składa się z platformy użytkownika oraz serwera z programem obsługującym platformy i mapy.

Administratorem jest nasza firma świadcząca usługi monitorowania pojazdów.
W zależności od zakresu usługi monitorowania pojazdu uzgodnionej z użytkownikiem administrator przydziela użytkownikowi odpowiednie uprawnienia i świadczy usługi.

Użytkownik korzysta z usługi monitorowania pojazdu na platformie użytkownika w zakresie udostępnionym przez administratora. W zależności od ustawień systemu może samodzielnie korzystać z danych zawartych w systemie, bez udziału administratora.

Sygnały alarmowe z pojazdu mogą być przesyłane do stacji monitorowania alarmów za pomocą dowolnie konfigurowanych SMS-ów oraz na telefon komórkowy właściciela pojazdu.

Nadajniki montowane w pojazdach są urządzeniami najwyższej jakości; posiadają bufor zdarzeń, który umożliwia zbieranie informacji o pojeździe w momencie jego obecności poza zasięgiem sieci operatora macierzystego ( np. za granicą ). Po powrocie do Polski nadajnik przekaże do systemu wszystkie informacje zbierane w czasie przejazdu poza granicami Polski. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ponoszenie kosztów roamingu może wybrać funkcję „roaming" i monitorować swój pojazd on-line również za granicą.

FUNKCJE STACJI GPS - PLATFORMA UŻYTKOWNIKA

- odbieranie i zarządzanie informacjami z własnych pojazdów
- możliwość odbierania informacji o stanach alarmowych w samochodzie na 2 numerach telefonów komórkowych
- opcja ustanawiania operatorów użytkownika
- monitorowanie pozycji pojazdów
- zarządzanie flotą pojazdów
- wprowadzanie danych kierowców wprowadzanie danych pojazdów
- administrowanie terminami (przekazania pojazdu, ubezpieczenia, przeglądu, daty użytkowania)
- raportowanie zdarzeń w pojazdach (tras przejazdu, postojów, prędkości, tankowań, stref)
- zarządzanie pojazdami (trasy wg. dat, trasy wg. pojazdów, analizy prędkości, określanie stref, tankowań, identyfikacja
i rozliczanie kierowców

• Kontrola pojazdów:
- identyfikacja pojazdu
- uruchomienia pojazdu
- identyfikacja kierowcy
- weryfikowanie stanów alarmowych
- tankowania pojazdu
- rozliczanie pojazdów i kierowców ( jazdy prywatne i służbowe )

• Monitorowanie stanów alarmowych

- śledzenie pojazdu
- przekroczenia prędkości
- ubytków i naddatków paliwa
- przekroczenia dozwolonych stref
- włamania i kradzieży pojazdu
- napadu


© Copyright 2010 by PREMA. All rights reserved.
Wykonanie: Planfirm.pl       polityka prywtności